17 mei 2018: Sociëteitsavond Hotel Jakarta

Niet de hoofdstad van Indonesië, de voormalige koloniale hoofdstad Batavia…
Maar het HOTEL in Amsterdam, ontworpen door SeARCH architecten.

Architect Bjarne Mastenbroek, oprichter van SeARCH architecten, zal ons meevoeren door de ontstaansgeschiedenis van Hotel Jakarta, dat 1 juni 2018 wordt opgeleverd op de kop van Java-eiland in Amsterdam.