Lidmaatschap

kompaszaal-muur

Onze avonden zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. De KNSM Sociëteit is een enigszins besloten vereniging, omdat een volledig open sociëteit niet meer zou zijn dan een willekeurig café of restaurant. Enige samenhang is vereist, maar die samenhang is onmogelijk met precisie te definiëren.

De KNSM Sociëteit is een sociëteit voor mannen en vrouwen uit, bijvoorbeeld, de kunst, het bedrijfsleven, de universitaire wereld, de media, de politiek, het openbaar bestuur, de vrije beroepen. Strikte criteria zijn er niet, maar van nature zijn dit de belangrijkste groepen die samenkomen in een sociëteit en dat is bij de KNSM Sociëteit niet heel anders. Iedereen die een waardevolle bijdrage kan leveren – in de ruimste zin van het woord – kan in beginsel lid worden van de KNSM Sociëteit.

Aspirant leden

Aspirant leden kunnen zich aanmelden per email en/of zich laten introduceren door een bestaand lid.

De contributie bedraagt € 75,- inclusief BTW per jaar.

Het lidmaatschap geldt voor de duur van een jaar (beginnend op 1 januari van ieder kalenderjaar) en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap door het lid uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar wordt opgezegd.

CONTACT ONS

Lid worden?

Mail dan naar: societeit@knsmsocieteit.nl, waarbij we u verzoeken om de volgende gegevens te vermelden: naam, adres, telefoonnummer. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U bent daadwerkelijk lid na overmaking van Є75,- op ING bankrekeningnummer  NL25 INGB 0004 3233 45  t.n.v. KNSM Sociëteit, onder vermelding van uw naam en “lidmaatschap KNSM Sociëteit”.

Een lid dat een aanvullende schenking verricht valt de bijzondere eer ten deel dat een vis in het aquarium van de Kompaszaal naar hem of haar vernoemd wordt. Het aquarium is een overblijfsel uit Alex van Warmerdams speelfilm Ober, die grotendeels in de Kompaszaal werd opgenomen. Over leven en welzijn van de vis kan na vernoeming niet worden gecorrespondeerd.