Beste KNSM-ers!

Afgelopen donderdag heeft de 10e ALV plaatsgevonden. Van de 49 leden waren er 24 present en 18 leden bleven daarna gezellig eten.
De ALV liep gesmeerd mede dankzij het rekenwerk van Renée Hoogendoorn, onze penningmeester Hendrik Kaptein en behulpzame kascommissie Ferdinand Folmer en Heimo Govers.
De ALV heeft na een uitgebreide vragenrondgang algehele decharge verleend aan het bestuur.

Ereleden

Dit zo zijnde was het hierna tijd om de 6 oprichters van de KNSM Sociëteit:

Piter de Weerd, Peter Bekkers, Jérôme Gommers, Nico den Dulk, Kai Guldemond en Reinoud Leenen tot erelid te benoemen. Dit erelidmaatschap verschaft deze 6 een gratis lidmaatschap tot aan het einde der dagen ? Zij namen de prachtige oorkonde, ontworpen door Guido Frankfurther, in ontvangst. De kersverse ereleden waren hierdoor volkomen verrast en werden zelfs heel even emotioneel. Mooi!

Bestuurswisseling
Hierna nam het bestuur afscheid van Paul Ouwerkerk als secretaris en Guido Frankfurther en Renee Hoogendoorn als duo voorzitters.

Tijs Lenderink en Annemarie Govers nemen het duo stokje feestelijk over en hebben er heel veel zin in!

Ivo Victoria
Het nieuwe bestuur trapt gelijk af op donderdag 21 november a.s. met een lezing van buurtgenoot Ivo Victoria over zijn nieuwe boek Alles is OKÉ. Uitnodiging volgt nog, maar zet ‘m alvast in je agenda! Gisteren stond er in ieder geval een mooi artikel over hem in het Parool!
Agenda 2020
De agenda voor volgend jaar ziet er overigens alweer veelbelovend uit. We gaan proberen iedere maand, in plaats van om de maand, iets moois “neer te zetten”. Daarvoor ontvangen we uiteraard ook graag jullie input. Ideeën graag per kerende mail of spreek ons aan!
Hartelijke groet,
Thijs Lenderink, Hendrik Kaptein, Jeroen Zonneveld en Annemarie Govers