KNSM-Sociëteit in kerstsfeer op donderdag
21 december en nog veel meer

Beste leden en introducés c.q. aspirant-leden,

Met groot plezier kijken wij terug op de boeiende lezing van Joan Veldkamp in november. Alle exemplaren van het boek Vrijhaven Shanghai die ze had meegenomen vonden -gesigneerd- hun weg naar de disgenoten. Het rijkelijk voorhanden Chinese papiergeld, bleek de volgende dag in China Town vals te zijn.

Natuurlijk kijken we alweer vooruit naar onze sociëteitsavond op 21 december. Dit keer met een borrel, diner en alsnog enkele gedichten van onze huisdichter Jérôme Gommers. Onze onvolprezen Avondencommissie zal jullie met de aankleding in de juiste stemming brengen, zo vlak voor de kerst. Introducés zijn éénmalig welkom voor € 5,00. Zie verderop.
– – – – – – – – – – –
(Beeldverslag)