“Good God, do you mean to say this place is a club?” (Winston Churchill)

Beginselverklaring, bestuur, huishoudelijk reglement en statuten

Amsterdam keert zich IJwaarts. Kranten, televisie, kunstenaars, wetenschappers, ondernemers, bestuurders, jongeren – velen trekken deze kant op. Omdat het hier nieuw is, omdat het hier mooi is, omdat het IJ de toekomst en, gelukkig, een deel van het verleden heeft. Uiteindelijk zal het IJ voor Amsterdam worden wat de Bosporus is voor Istanbul: het vloeibare centrum van de stad, waaromheen het borrelt en bruist en klopt en bliksemt en dondert. Het werd tijd dat dit nieuwe en toekomstige centrum van de stad haar eigen sociëteit kreeg. En dus richtten wij haar op. De KNSM Sociëteit. Sinds 2009.

Openingstijden en frequentie

De sociëteit organiseert deo volente een keer per maand een besloten avond met een diner en een speciaal avondprogramma. Bij voldoende betalende leden opent de sociëteit vaker.

Locatie / Kompaszaal

De KNSM Sociëteit is maandelijks te gast in de Kompaszaal, de voormalige aankomst- en vertrekhal van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM). Leden bestellen met hun nummer en rekenen aan het eind van de avond af. Leden krijgen bij de Kompaszaal altijd een korting van 10% op de drank.

Lidmaatschap

Iedereen die een waardevolle bijdrage kan leveren aan de KNSM Sociëteit – in welke vorm dan ook – kan in beginsel lid worden. Bij het bereiken van 100 leden of zoveel eerder als het bestuur raadzaam acht, treedt een nader in te richten ballotagesysteem in werking. Dit zal in het huishoudelijk reglement worden beschreven. Het bestuur behoudt zich het recht voor om aspirantleden te weigeren.

Ieder begin is kostbaar en aanvullingen bovenop de lidmaatschapscontributie zijn dan ook meer dan welkom. Een lid dat een dergelijke aanvullende schenking verricht valt de bijzondere eer ten deel dat een vis in het aquarium van de Kompaszaal naar hem of haar vernoemd wordt. Het aquarium is een overblijfsel uit Alex van Warmerdams speelfilm Ober, die grotendeels in de Kompaszaal werd opgenomen. Over leven en welzijn van de vis kan na vernoeming niet worden gecorrespondeerd. Lees hier meer.

Introducées en andere niet leden

Introducé’s en andere niet-leden zijn van harte welkom. De introducé verbindt zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNSM Sociëteit. Hij/zij krijgt een tijdelijk nummer toegewezen en rekent aan het eind van de avond af. Het bestuur behoudt zich het recht voor om introducé’s te weigeren.

Bestuur

Het bestuur van de KNSM Sociëteit komt minimaal een keer per maand bijeen en bestaat uit: Peter Bekkers, Kai Guldemond, Nico den Dulk, Reinoud Leenen, Piter de Weerd, Jérôme Gommers, Jeroen Zonneveld en Mel Adrian.

Statuten

De vereniging is opgericht op 31 augustus 2009. De Statuten van de KNSM Sociëteit kunnen worden bekeken en gedownload.