Het redden van monumenten en beeldbepalende panden binnen de Stelling van Amsterdam.

Op donderdag 20 februari aanstaande geeft Paul Morel, senior projectleider
restauratie en herbestemming bij Stadsherstel, een lezing over het redden van
monumenten en beeldbepalende panden binnen de Stelling van Amsterdam. De
meeste projecten lopen/liepen in Amsterdam. Sinds 1956 zijn liefst zo’n 600 panden
bewaard en herbestemd. Dat was 50 jaar geleden wel anders! Er werd veel gesloopt
en er was weinig historisch besef tot zich in de jaren zeventig een kentering
voordeed. Hoe en waarom? Dat horen we van Paul Morel.
Enkele voorbeelden van projecten waar Paul aan heeft meegewerkt; De Hallen in
West, Pakhuis de Zwijger, de Majellakerk in de Indische buurt en fort Diemerdam.
Een aantal neemt hij nader onder de loep.
Als er tijd over is, neemt hij ons nog mee naar zijn projecten in Zanzibar en Suriname.
Het belooft een boeiende en formatieve avond te worden dus meld je aan!
Kosten: €29,50 + €5 introducé, tenzij je op deze avond lid wordt!

Drankjes los afrekenen; leden 10% korting.
Aanvang borrel: 18.30 uur
Start diner: 19.00 uur tot circa 21.30 uur
Locatie: Kompaszaal, KNSM Laan 311

Aanmelden kan via een ‘reply’ op deze email. Graag uiterlijk zondag 16 februari een
reactie!

We hopen jullie te zien de 20e februari!