PETER_BEKKERS_writer_Ziehier onze nieuwe website. Verzorgd door ontwerpers Loes Koomen, Erik Post en Nico den Dulk. Een prachtige website, naar onze smaak, die in de loop van de tijd nog meer gaat bieden. Meer informatie en meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om avonden van te voren te reserveren en te betalen. Geen rijen meer bij de kassa.

De KNSM Sociëteit bestaat in 2014 vijf jaar. Op 26 juni 2014 vieren we dit met een groot feest.

De sociëteit werd geboren op een zonnige, zomerse namiddag in 2008. Ik liep met de Letharg van Zeeburg een eindje op in het Oostelijk Havengebied, en toen opperde hij, geheel naar zijn aard: “In plaats van steeds maar naar optredens van artiesten te gaan, kunnen we er beter voor zorgen dat die artiesten naar ons toe komen, dat is makkelijker.”

De KNSM sociëteit werd opgericht en vond gastvrij onderdak in de Kompaszaal in Loods 6, aan het IJ.

We bleken een snaar geraakt te hebben. Vanaf het begin kon de sociëteit op geestdrift rekenen. Onze maandelijkse avonden werden (en worden) druk bezocht. Er ontstonden vriendschappen, liefdes, kunstprojecten, zakenrelaties.

We kregen leden. Gaandeweg steeds meer. We zijn ze heel dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Het tweekoppige bestuur breidde zich uit en langzaam maar zeker zien we ons nu genoodzaakt het geliefde anarcho-chaotische bestuursmodel uit de eerste jaren achter ons te laten en te kiezen voor een professionelere aanpak. Kortom, de KNSM Sociëteit groeit. Nu met een state of the art website.

Peter Bekkers, voorzitter.