Pot

Op de avond ‘Het wonder van glas’ bestond een van activiteiten uit een ouderwets knikkerraadsel. Hoeveel knikkers zitten er in de glazen pot?

Op de avond ‘Het wonder van glas’ was een van activiteiten een ouderwets  knikkerraadsel. Hoeveel knikkers zitten er in de glazen pot? Naast de pot stond een kristallen bol opgesteld. Enkele vrouwelijke gasten bleven minutenlang in de bol staren voordat ze hun getallen zwierig neerschreven op hun wedstrijdformuliertjes. Anderen kochten meteen het kinderboek Glas, word een glasexpert, waarin een pot met knikkers staat afgebeeld, om vervolgens achter in het boek de oplossing op te zoeken. Helaas voor hen had een van de auteurs met deze mogelijkheid rekening gehouden door de glazen pot met minder knikkers te vullen.

 

bon

 Strategieën

Een bestuurslid van de KNSM Sociëteit ontvlamde in enthousiasme over het raadspel, vanwege zijn liefde voor de wiskunde die hij tijdens bestuursvergaderingen niet onder stoelen of banken steekt. Hij lichtte even de deksel van de pot op en telde nauwkeurig het aantal knikkers bovenin, ajwhield vervolgens rekening met de verbreding van de glazen pot door extra knikkers per laag bij te tellen, en telde ten slotte alle laagjes bij elkaar op om zo tot zijn definitieve eindgetal te komen. Deze intelligente strategie zag helaas een ding over het hoofd: niet alle knikkers in de glazen pot waren even groot. Arnout Visser verzonk spontaan in een diepe overpeinzing bij het zien van de gevulde weckfles. Later bekende hij dat hij het aantal knikkers in zijn van knikkers gemaakte schaal in gedachten had nageteld om zo tot een nauwkeurige schatting te kunnen komen.

De zaal was uitverkocht. Er zaten welgeteld 103 dinerende gasten aan tafel. 34 gasten hebben een knikkergokje gewaagd – geen slechte score. Misschien niet verwonderlijk, want voor veel gasten was de onverwachtse confrontatie met zoveel mooie knikkers ook een kleine herbeleving van hun jeugd.

De winnaar

cdb

De dag na de Glasavond werd bij de auteurs thuis de pot leeg geschud op de bank en het precieze aantal knikkers geteld: 384. Tot grote vreugde van Ceciel, want haar schatting was 380…. Tot haar grote verdriet werd er later nog een knikker in de kieren van de bank gevonden en kwam het totaal op 385. Daarmee – en dat zal iedereen behagen – is Arnout Visser, met zijn schatting van 389 knikkers, de enige en echte winnaar. Arnout krijgt een exemplaar van het boek Glas, word een glasexpert toegestuurd met twee exclusieve stempels van de KNSM Sociëteit er in.

Theorie

Een theorie beweert dat je de beste schatting krijgt door alle schattingen bij elkaar op te tellen, met uitzondering van de hoogste en laagste, en dan het gemiddelde nemen… De som van alle schattingen leverde het getal 17188 op. Gedeeld door 32 geeft dat een gemiddelde van 534. 534 is 145 meer dan 389. Er moet iets zijn misgegaan…

RL